COVID Doma

A collaborative guide to COVID-19 care

Level 4 – Kdy zavolat profesionály

Jestli se nemocnému přetěžuje, měření tělesných hodnot by mělo probíhat častěji. V tomhle bodě už by každý záznam do deníku měl obsahovat teplotu, dechovou frekcenci, srdeční frekvenci a to každých pár hodin. Zejména si všímejte rychle se zhoršujících potíží s dýcháním - mělkého a rychlého dechu (a pokud měříte tak i klesajícího kyslíku v krvi). Tyto příznaky mohou znamenat rozvíjející se syndrom akutní dechové tísně (ARDS), který už rozhodně vyžaduje odbornou pomoc.

Důvody volat odbornou pomoc:

Ztráta vědomí

Vědomí má různé úrovně, ztráta vědomí tudíž taky. Když nemocný ztratí vědomí, zjistěte, jestli reaguje na své vlastní jméno (a váš hlas), nebo jestli reaguje aspoň na štípnutí do ramene (na bolest), nebo jesti nereaguje vůbec.

Když jde o rychlou epizodu, ze které se dotyčný zas zjevně rychle dostává, postarejte se o to, aby něco vypil a snědl. Možná taky vyvětrejte jeho místnost. Zavolat lékaře není od věci. Kdyby se to opakovalo, neváhejte a volejte.

Těžká zmatenost

Nemocného pravděpodobně znáte a umíte rozpoznat, kdy blouzní a není duchem přítomen. Pokud tenhle stav nastane náhle (a nejen z únavy nebo ospalosti), volejte lékaře.

vysoká nebo nízká dechová frekvence / zkrácený dech

Spočítejte dechovou frekvenci tak, že budete pozorovat jeho břicho popř. držet ruku na jeho hrudníku po dobu jedné minuty (tzn. hodinky či stopky v ruce druhé). Dechová frekvence by měla být mezi 12 až 20 nádechy za minutu.

Pomáhá vyvětrat místnost a podložení polštáři do polosedu/sedu. Jestli je to monžé, zvedněte hlavu matrace. Některé spánkové pozice jsou na tyto obtíže lepší než jiné (viz Level 3).

Když pocient pociťuje výrazně zkrácený dech, zavolejte odbornou pomoc.

Nízká saturace kyslíku

Jestli používáte oxymeter (viz nákupní list): hodnota nižší než 95% může znamenat respirační problém. Kdykoliv se nemocnému zbarví rty nebo prsty do modra (i když jen málo, tzv. cyanoza), zavolejte lékaře. Kdykolik saturace klesne pod 96%, zajistěte čerstvý vzduch (ale pacienta udržte v teple).

(Volejte doktora, jestli se prsty na rukou/nohou nebo rty zbarví do modra jako tady)

Když se pacientova kůže zbarví do fialova (něco jako fialové mramorování) jako na obrázku (a není to běžný stav), volejte doktora.

Velmi nízký krevní tlak

Krevní tlak nižší než normálně uváděných 90 mmHg systolický a 60 mmHg diastolický je důvod k obavě. Jestli přístroj na měření tlaku máte, měřte tlak pravidelně a obě hodnoty (systolický i diastolický tlak) zaznamenávejte do deníku.

Jestli přístroj nemáte, zkuste změřit aspoň kapilární návrat. Zmáčkněte špičku pacientova prstu (jeho nehet) mezi vlastním palcem a ukazovákem. Jeho nehet by měl zbledonout. Změřte, jak dlouho trvá, než prst nabere původní barvu. Mělo by to trvat 1-2 vteřiny. Pokud to trvá déle, je to známka nízkého tlaku. Zaznamenejte do deníku.

Častou příčinou nízkého tlaku je dehydratace. Zajistěte, aby nemocný dostatečně pil a pokud možno i jedl. Důležité je doplňovat tekutiny i minerálkami s elektrolyty - sodík a draslík. Zvlášť pokud pacient moc nejí. Typickým znakem nízkého tlaku je nevolnost. Jednejte podle toho a s nemocným příliš nemanipulujte, aby se mu neudělalo hůř. Jestli se vám zdá jeho tlak velmi nízký, nebo pokud se jeho hodnoty výzmamně liší od normálu, je absolutně v pořádku a správné volat lékařskou pomoc.

Vysoký nebo nízký srdeční tep

Srdeční tep se měří snáz než tlak a většinou jde vysoký tep (100-110 u dospělých v klidu) dohromady s nízkým tlakem. Lidé menší postavy mívají často přirozeně vyšší tep v porovnání s vysokými jedinci. Samotný vysoký tep není akutní stav sám o sobě, může být způsobený psychicky nebo dehydratací. Relaxační techniky a doplění tekutin to mohou vyřešit. Rozhodně volejte lékaře, jestli pozorujete rychlé dýchání dohromady s nízkým krevním tlakem a vysokou tepovou frekvencí.

Vysoká horečka s rychlým nástupem

Tělesná teplota se může velmi rychle změnit. Proto je důležité měřit ji pravidelně. Vysoká horečka (39.4°C a víc) je důvod volat lékaře. Stejně tak opakované velké výkyvy teploty.

Vykašlávání krve

Netřeba rozvádět. Pokud nemocný vykašává krev nebo krvavý hlen, volejte lékaře.

Zavolejte pomoc

Jestli se děje cokoliv popsaného v tomhle Levlu, situace je vážná. Pokud možno se přestaňte řídit radami z internetu. Nečekejte, až se to ještě zhorší. Zavolejte záchranku. Zachovejte chladnou hlavu a vysvětlete, co vás přimělo volat. Vaše práce je hotová, postarali jste se o nemocného. Teď se budou starat o těžce nemocného, což by ve vašich silách nebylo. Deník nemocného by měl pomoci přesvědčit záchranáře, že se stav rychle zhoršil (jeden obrázek občas vydá za tísíc slov) a nevoláte jen z paniky nebo únavy. Tzn. zajistili jste mu odbornou pomoc a tím zachránili život.