COVID Doma

A collaborative guide to COVID-19 care

Nejdůležitjší je informovat se a poslouchat rady lokálních autorit - krizového štábu. Krom toho uvádíme pár podle nás relevantních zdroju:

A k tomu pár dlaších zdrojů, které považujeme za užitečné: